top of page
Image1_edited_edited_edited_edited_edite

Client Service Director

 

Client Service Director

København, Marts 2023

Client Service Director

Er du en lederprofil med solid generalist baggrund inden for strategisk digital marketing? Og kan du drive og udvikle digitale projekter sammen med OFF ROADs kunder og samarbejdspartnere?

OFF ROAD er i udvikling såvel i Danmark som internationalt og har opnået en størrelse og kompleksitetsgrad, der gør det nødvendigt at styrke eksekverings- og ledelseskraften.

Ledelse, kundeprojekter og operationelle processer

I stillingen vil du have fokus på ledelse og udvikling af medarbejdere, som arbejder med eksekvering af OFF ROADs kunders medie- og marketingstrategier. Du skal lede OFF ROADs portefølje af services inden for medier, marketing og webudvikling. De spænder bredt, og opgaverne strækker sig over flere discipliner, hvor du skal sikre, at opgaverne bliver løst inden for deadline og i høj kvalitet.

Du får det overordnede account-ansvar for enkelte kunder og vil i nogle tilfælde bidrage i opstarten og udviklingen af nye kunder.

 

Dine arbejdsopgaver er selvstændige og afvekslende bl.a.:

 • Ledelse og daglig sparring med medarbejdere, både ift. definition af løsningsforslag, prioritering af opgaver, forventningsafstemninger, styring af tid og økonomi samt selve eksekveringen af opgaven etc.

 • Facilitere og lede planlægning og eksekveringen af diverse aktiviteter inkl. indholdsproduktion til diverse digitale kanaler, webudviklingsprojekter, kampagner og lignende.

 • Forme digitale strategier, udarbejde kundeoplæg, analyser og lignende.

 • Facilitere og lede udvikling og effektivisering af arbejdsgange og -processer, vidensdeling og en holistisk tilgang til eksekvering af opgaver.

 • Opfølgning på, at de rette kompetencer er til stede blandt medarbejderne, herunder opfølgning på målsætninger, afholdelse af årlige MUS og rekrutteringer tæt koordineret med OFF ROADs COO.

 

Ledelseserfaring og ambition om næste niveau

Du er generalist inden for digital marketing, men har samtidig evnen til at akkumulere viden inden for et specialområde efter behov. Du har relevant uddannelse inden for marketing på højt niveau, gerne cand.merc. (kom.), cand.merc. e-business eller lignende.

 • Minimum 5 års erfaring med digital medie/marketing og kommunikationsstrategi, enten fra bureau eller fra en marketingfunktion med fokus på det digitale i en større organisation.

 • Minimum 3 års erfaring med ledelse af team på minimum 3-4 medarbejdere.

 • God medie- og marketing-strategisk værktøjskasse og forståelse, samt interesse for digitale medier og virkemidler, kanaler, mediestrategi, data mv.

 • Du har erfaring med tværgående samarbejde og med at drive og eksekvere projekter og opgaver.

 

Personlig pondus, udadvendt og evne til ”voksen” kundedialog

Du har gode lederegenskaber og kan agere rollemodel, motivere med en positiv og tillidsskabende indstilling. Du er kommunikativt stærk og overbevisende i præsentationer og diskussioner.

 

Desuden er du:

 • God til og trænet i at give konstruktiv kritik og feedback.

 • Analytisk og talstærk samt god til at skabe overblik og planlægge.

 • Nysgerrig, proaktiv og entreprenant af natur.

 

Du trives med en tempofyldt hverdag og brænder for at stå i spidsen for et dygtigt team, sætte retning, levere kvalitet og understøtte OFF ROADs vækst.

 

Interesseret?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Research Consultant Ulla Lyngby Christensen på 4880 2932.

Om OFF-ROAD

OFF ROAD er et digitalt, strategisk bureau i hastig vækst og udnævnt til Gazelle af Børsen tre gange i træk. OFF ROADs ydelser spænder fra rådgivning omkring digital forretningsstrategi til scoping, projektledelse og eksekvering af digitale projekter over til medie-marketingydelser, herunder SoMe, kommunikations- og mediestrategi, planlægning, indkøb og optimering af annoncering.

Værdier som proaktivitet, ansvarstagen og kontinuerlig faglig udvikling har høj prioritet.

OFF ROAD beskæftiger 17 fuldtidsmedarbejdere i et moderne og lækkert domicil på Indiakaj 12, 2., 2100 København Ø.

Som 100% danskejet er OFF ROAD unik i Danmark, idet vi er uafhængige af udenlandske reklamebureau-koncerner og deres økonomiske interesser.

Interresseret?

OFFROAD_PowerPoint_Template billeder_2022_1200x800_2.jpg
OFF_ROAD_FP_ BG-img.png

HAR I EN IDÉ?

Fortæl os om den!

Vi hjælper med at realisere jeres digitale idéer

bottom of page